หน้าแรกที่พักเช่ารายวัน Home

จังหวัด:ขอนแก่น

รายการที่พัก RSS

qrcode ที่พักเกษียรสินธุ์ปาร์ด
 ห้อง กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร รายเดือน พัดลม 3,100 รายเดือน แอร์ 3,700 ค่าประกันห้องแอร์กับพัดลม 5,000 ใกล้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 846 ซ. ถ.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-203820-22 ต่อ 100 
เบอร์โทรติดต่อ043-203820-22#100

qrcode ที่พักอรชรอพาร์ทเม้นท์
 ห้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร รายวัน แอร์ 400 รายวัน พัดลม 350 รายเดือน แอร์ 2,800 รายเดือน พัดลม 2,500 ค่าประกันห้องแอร์กับพัดลม 1,000 ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณ(หลังมอ) ที่อยู่ 876 ซ. ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043 ...
มีต่อ... 
เบอร์โทรติดต่อ043-364333
ราคาค่าเช่าต่อวัน350

qrcode ที่พักหอพักสตรีบ้านร่มฉัตร
 ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 968 ซ. ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-203281-3 , 081-5464744 
เบอร์โทรติดต่อ043-203281-3,081-5464744

4 ซอยหมู่27 ถนนหมู่27 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักภิญญารัตน์ เพลส
 ภิญญารัตน์ เพลส ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ เลขที่ 4 ซ.หมู่ 27 ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-204446 , 081-9657769 
เบอร์โทรติดต่อ043-204446,081-9657769

345 ซอยหมู่12 ถนนหมู่12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักพรีเมียร์อพาร์ทเม้นท์
 อพาร์ทเมนท์ ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 345 ซ.หมู่ 12 ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 089-4564586 
เบอร์โทรติดต่อ089-4564586

99 ซอยหมู่12 ถนนหมู่12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักภูมิ เพลส
 ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 99 ซ.หมู่ 12 ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-343348 
เบอร์โทรติดต่อ043-343348

12 ซอยหมู่27 ถนนหมู่27 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักดำรงนิจ
 ดำรงนิจ ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 12 ซ.หมู่ 27 ถ.มข. - โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 081-9750310 
เบอร์โทรติดต่อ081-9750310

820 ซอยหมู่12 ถนนหมู่12 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักMordang Firstclass
 รายเดือน แอร์ 4,200 รายเดือน พัดลม 3,300 ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 820 ซ.หมู่ 12 ถ.หลังหอ 11 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 089-7124457 , 083-1400630 
เบอร์โทรติดต่อ089-7124457,083-1400630

641 ซอยหมู่12 ถนนหมู่12 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักเจ.พี. อพาร์ทเม้นท์
 ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 641 ซ.หมู่ 12 ถ.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-343555 , 087-0902329 
เบอร์โทรติดต่อ043-343555,087-0902329

842 ซอยหมู่12 ถนนหมู่12 ตำบลศิลา อำเภอศิลา จังหวัดขอนแก่น 40000
qrcode ที่พักGolden View Resort
 ที่ตั้งใกล้เคียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลังมอ) ที่อยู่ 842 ซ.หมู่ 12 ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-34300 , 086-2283355 
เบอร์โทรติดต่อ043-34300,086-2283355